My Polacy jesteśmy narodem gościnnym, nieobojętnym na ludzkie cierpienie, zawsze okazujemy wsparcie i życzliwość innym w obliczu tragedii. Pomagamy i będziemy pomagać.
Dlatego też, w środę 2 marca, w geście solidarności z cierpiącymi z powodu wojny spotkaliśmy się na mszy świętej w intencji pokoju na Ukrainie. Przed mszą św. w kruchcie kościoła parafialnego w Sulmierzycach przypinane były uczestnikom mszy wstążki w kolorach narodowych Ukrainy. Nabożeństwo uświetnił swoim śpiewem chór „Cecylia” pod dyrekcją Pani Małgorzaty Wysockiej.
Po mszy św. na Rynku odbyło się okolicznościowe spotkanie w celu okazania jedności z Ukrainą. Na tę okazję sulmierzycki ratusz podświetlony został w kolorach narodowych Ukrainy. Uroczystego podniesienia flagi Polski i Ukrainy na maszt przy hymnach obu krajów dokonali strażacy z OSP w Sulmierzycach. Zebrani licznie mieszkańcy Sulmierzyc wysłuchali także okolicznościowego przemówienia Burmistrza Sulmierzyc dr Dariusza Dębickiego. W ciszy i wzruszeniu wysłuchano także tekstu hymnu Ukrainy w języku polskim ale i w języku ukraińskim, który przeczytała mieszkająca w Sulmierzycach Yana Zhalovska. Na zakończenie spotkania Burmistrz Sulmierzyc, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Orzeszyński oraz Yana Zhalovska złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów pod pomnikiem wdzięczności, za poległych w walce o wolność Ukrainy.
W trakcie uroczystości wysłuchano także dwóch pieśni ukraińskich – żałobnej z Majdanu „Pływie kacza” i „Czeremszyna”.
Imprezę prowadziła dyrektor Sulmierzyckiego Domu Kultury – Edyta Jachimowska.
Organizatorzy spotkania dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, a w szczególności strażakom z OSP Sulmierzyce oraz Panu Maciejowi Maciejewskiemu, który nieodpłatnie przygotował oprawę dźwiękową oraz oświetlenie ratusza.
Zdjęcia: Marcin Lis – Solidarni z Ukrainą