Chór Cecylia

Chór Cecylia

Sulmierzyckie Koło Śpiewacze „Cecylia” założone zostało 30 października 1892 r. Inicjatorem jego powstania byli: Feliks Woźny – pierwszy dyrygent i Dionizy Gendziorowski – pierwszy sekretarz chóru. Najważniejszym zadaniem jakie stawiało sobie koło, było pielęgnowanie polskiej tradycji w trudnych czasach zaboru pruskiego.
Do chóru, który w 1892 r. przyjął pierwotną nazwę „Kółko Śpiewackie w Sulmierzycach” należało 28 mężczyzn. Organizacja posiadała własny statut. Ciekawostką może być przyjęty przez chórzystów sposób głosowania nad kandydaturami nowych członków. Wybór przeprowadzono w sposób tajny. Ten, kto był za kandydaturą danej osoby dorzucał ziarno jasnej fasoli, kto był przeciwny – dokładał ciemną fasolę. Takie sposób głosowania miał na celu uchronienie koła przed przyjmowaniem Niemców oraz ich zwolenników a także ochronę głosujących przed ewentualnymi szykanami ze strony zaborcy.

Śpiewali w prywatnych mieszkaniach
Próby chóru do 1900 r. odbywały się w mieszkaniu Stanisława Gregorowicza (Rynek). Między 1901 a 1958 r. chórzyści spotykali się w domu należącym do Stanisława Hempowicza.
Od 1896 r. zespół należał do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu. Rok później organizacja zakupiła sztandar, który dzisiaj znajduje się w Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej. Chór posiadał własny hymn, jest nim pieśń zatytułowana: „Na dolinie w pośród gór…”. W czasie zaboru przy kole prowadzone było konspiracyjne nauczanie historii i literatury polskiej.
Od 1914 r. kółko śpiewacze miało charakter chóru koedukacyjnego. W 1938 r. chór przeprowadził kurs tańca narodowego. Można było na nim nauczyć się tańczyć poloneza, kujawiaka mazura czy krakowiaka. Sulmierzyczanie brali udział w wielkiej manifestacji patriotycznej w Zdunach, która odbyła się w 1939 r. tuż nad granicą niemiecką.
W czasie okupacji hitlerowskiej działalność koła została zawieszona. Wznowiono ją 27 kwietnia 1947 r. W okresie 1947-1960 zespół liczył przeciętnie 50 osób. W 1960 r. dyrygentem chóru zostaje Tadeusz Lawenz, który funkcję tą pełnił ponad 40 lat. W 1963 r. kołu zostało przyznana Srebrna Odznaka Polskich Zespołów Śpiewaczych, a w 1967 r. Złota Odznaka z Laurem.

Współczesność
W 1987 r. chór obchodził 95-lecie swego istnienia. Zorganizowano wówczas przegląd zespołów śpiewaczych w którym uczestniczyło 8 chórów. Wielu śpiewaków otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr do którego należy sulmierzycki zespół.
W 1995 r. chór „Cecylia” gościł w Sulmierzycach duński zespół LIMFJORD ze Skive. Rok później miejscowi chórzyści, razem z orkiestrą dętą udali się z rewizytą do Dani.
W czerwcu 1997 roku chórzyści śpiewali na Mszy św. odprawianej przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego wizyty w Kaliszu. W 2002 r. chór obchodził 110-lecie swego istnienia.
Obecnie należy do niego 10 mężczyzn i 30 kobiet. W zespole śpiewają zarówno młode, jak i dorosłe osoby. Zespół ma w swoim repertuarze utwory patriotyczne, biesiadne, kościelne. Chór uczestniczył w wielu przeglądach i koncertach. Oprócz działalności kulturalnej, koło organizuje też wycieczki rekreacyjne i spotkania integracyjne przy ognisku. Zespół działa przy Sulmierzyckim Domu Kultury.

Zarząd Koła w latach 2015-2021:
Kazimierz Kobusiński – prezes

  • Urszula Kokot – wiceprezes
  • Ewa Siwczyńska – sekretarz
  • Teresa Konieczna – skarbnik
  • Jolanta Garbacka
  • Janusz Banasiewicz

Prezesi Koła Śpiewaczego od roku 1892
1. Feliks Woźny – nauczyciel – 1893-1894
2. Paweł Hempowicz – kupiec – 1894-1895
3. Stanisław Hempowicz – kupiec – 1895-1896
4. ks. proboszcz Staniszewski – 1897-1898
5. ks. Wł. Gieburowski 1898-1902
6. ks. dziekan Jan Gałecki – 1903-1920
7. Feliks Gibasiewicz – kupiec – 1921-1923
8. Stanisław Trawiński – rolnik 1923-1935
9. Leon Cepa – kamieniarz 1935-1936
10. Stanisław Bernacki – krawiec – 1937-1948
11. Czesław Osięgłowski – pracownik umysłowy – 1949-1957
12. Stanisław Bernacki – krawiec – 1958-1963
13. Stefan Cepa – kamieniarz – 1964-1964
14. Jan Rychłowski – prac. umysłowy – 1964-1965
15. Adam Łata – budowniczy – 1965-1987
16. Krystyna Niszkiewicz – nauczyciel – 1988-1999
17. Werner Orlikowski – 1999 – 2015

18. Kazimierz Kobusiński – od 2015 – do chwili obecnej

Dyrygenci Koła Śpiewaczego „Cecylia”
1. Feliks Woźny – nauczyciel – 1892-1899
2. Tadeusz Zapart – organista – 1900- 1925
3. Józef Machnik – drogerzysta, muzyk – 1926-1937
4. Wacław Rogaliński – nauczyciel – 1938-1946
5. Józef Sztukowski – muzyk – 1947-1947
6. Tadeusz Kraska – organista – 1948-1950
7. Kazimierz Maciaszek – organista – 1951-1956
8. Jan Pawlik – organista – 1957-1958
9. Tadeusz Kraska – organista – 1959-1960
10. Tadeusz Lawrenz –  1960 – 2003
11. Monika Kierakowicz – 2003 – 2004
12. Małgorzata Wysocka – 2004 – 2005
13. Monika Matylak – 2005- 2011
14. Małgorzata Wysocka – 2011 do chwili obecnej

W roku 2012 zespół obchodził Jubileusz 120 – lat istnienia. Uroczystość odbyła się w  październiku 2012.

Zajęcia chóru „Cecylia” odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 20:00
w sali SDK w Sulmierzycach, na które serdecznie zapraszamy tych, których pasją jest wspólny śpiew.

W roku 2017 chór świętował Jubileusz 125-lat istnienia. Uroczystość odbyła się 24 września 2017 roku – artykuł: Jubileusz 125-lecia

W roku 2022 Koło Śpiewacze „Cecylia” obchodziło jubileusz 130-lecia – Jubileusz 130 -lecia. Dzięki staraniom Dyrektor SDK Edyty Jachimowskiej, podczas jubileuszu zespół został odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które odbyło się 22 listopada 2021 roku dokonano wyboru nowego Zarządu.

Zarząd Koła 2021-2026:

Kazimierz Kobusiński – prezes

  • Joanna Szulc – wiceprezes
  • Katarzyna Pasznicka – sekretarz
  • Kamila Łączewna – skarbnik
  • Jolanta Garbacka, Agnieszka Banasiewicz – członkowie

W skład Komisji Rewizyjnej weszli na kolejną kadencję: Przewodnicząca – Dorota Woźniak, Członek – Elżbieta Krenz, Członek – Zdzisław Kokot.