Cennik

Cennik

                                      Cennik SDK 
                                   od 01.10.2022 roku

SALA KAMERALNA

 • 100 zł – za pierwszą godzinę na pokazy i prezentacje

 • 350 zł – za imprezę 31 grudnia

 • 100 zł – za imprezę w pozostałych terminach do 3 godzin

 • 200 zł – za imprezę w pozostałych terminach od 3-5 godzin

 • 300 zł – za imprezę w pozostałych terminach powyżej 5 godzin do jednej doby

Z opłaty zwolnione są instytucje i organizacje społeczne z Sulmierzyc na organizację spotkań/zebrań.

SALA WIDOWISKOWA

 • 500 zł – za termin 31 grudnia

 • 50 zł – za każdy następny dzień wynajęcia po uzgodnieniu z dyrekcją/

 • 130 zł – za 1 godzinę na pokazy i prezentacje

 • 10 zł – za 1 godzinę zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Sulmierzyc

 • 200 zł – za spotkanie żałobne – stypa i inne – komunia /chrzciny

 • 250 zł – za wesele oraz imprezę dochodową typu zabawa taneczna, dyskoteka, + odczyty liczników energii elektrycznej, wody i gazu

Z opłaty zwolnione są instytucje i organizacje społeczne z Sulmierzyc na organizację spotkań/zebrań.

ZAPLECZE KUCHENNE

 • 70 zł – za jedną dobę plus odczyty liczników

 • 50 zł – za każdą następną dobę plus opłaty

Z opłaty zwolnione są instytucje i organizacje społeczne z Sulmierzyc na organizację spotkań/zebrań.

POMIESZCZENIE CHŁODNICZE

 • 250 zł – w okresie od 15 kwietnia do 15 października na 3 doby

 • 150 zł – w okresie od 16 października do 14 kwietnia na 3 doby

 • 120 zł – za wynajęcie pomieszczenia chłodniczego za jedną dobę

POKROWCE NA KRZESŁA – 3 zł za sztukę

NACZYNIA

 • 0,04 zł – za 1 sztukę

 • 5 zł – za 1 garnek 40l

 • 4 zł – za 1 garnek 25l

 • 0,50 zł – za garnek mały

 • 2 zł – za 1 brytfannę

 • 2,50 zł – za 1 obrus

NAMIOTY

 • Namiot żółty 6mx3m – 50 zł

 • Namiot zielony 6mx3m 100 zł

 • Namiot 6mx12m – 250 zł

Najniższa stawka za wypożyczenie naczyń wynosi 10 zł bez względu na ilość sztuk. Wypożyczenie trwa 3 doby, za każdą następną dobę opłata wzrasta o 0,03 zł za sztukę.

Ustala się ryczałt za zużycie gazu 8m3 za wynajem sali widowiskowej na zabawę taneczną, a za wesele 17m3. Stawka za 1m3 – zgodnie z taryfą obowiązującą u operatora.