Klub Emerytów i Rencistów, jako organizacja pozarządowa, działa przy Sulmierzyckim Domu Kultury od 1 stycznia 2018 roku i należy do niego 70 osób.

Wcześniej, bo od 2003 roku, Klub działał jako Koło Emerytów i Rencistów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie.

Zadaniem klubu jest integracja sulmierzyckiego środowiska seniorów oraz pobudzanie emerytów i rencistów do twórczego działania. Dotychczas zorganizowano spotkania świąteczno-noworoczne, wycieczki turystyczne po okolicy i Polsce, ogniska, wyjazdy do teatru (Kalisz, Wrocław). Emeryci i renciści biorą także czynny udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych i kulturalnych. Członkinie koła dwukrotnie brały udział w organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie konkursie „Senior z inicjatywą”. W przeglądzie tym uczestniczyły koła emerytów i rencistów z kilkunastu wielkopolskich gmin. Każde z nich prezentowało swoją działalność. Sulmierzyckie koło przedstawiło krótką inscenizację teatralną. Poszczególne członkinie przygotowało też domowej roboty nalewki, jedna z pań zaprezentowała drzewo genealogiczne swojej rodzinny, inna – własne robótki ręczne.

W roku 2020 członkowie klubu zajęli III miejsce w konkursie pn. „Podaj Dalej Inicjatywę”, który organizowany był w ramach projektu „Wielkopolska Wiara” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz w ramach projektu „Na Niwie zmian” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.  W konkursie udział brało 30 zrealizowanych/lub realizowanych inicjatyw w ramach konkursów mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” i „Nie szukaj daleko, działaj EKO”. Inicjatywa pn. „Sulmierzyccy seniorzy na miarę XXI wieku” zrealizowana przez Klub Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach otrzymała  321 głosów.

Władze Klubu od 27.05.2024
Wanda JANUSZKIEWICZ – prezes ( tel. 62 722 32 68 )
Daniela KOLASIŃSKA
Maria KURZAWA
Urszula KONIECZNA
Urszula KOKOT

Galeria zdjęć z imprez Klubu:

08.03.2024 – Dzień Kobiet – Zdjęcia

17.12.2023 Obiad Świąteczny – Zdjęcia 

08.05.2023– Majowe spotkanie – Zdjęcia 

08.03.2023 – Dzień Kobiet – Zdjęcia 

26.11.2022 – Andrzejki – Zdjęcia

3-7.09.2022 – Wycieczka – Tatry – Zdjęcia 

20.06. 2022 – Świętojanki – Zdjęcia

27.11.2021 – Wieczorek Andrzejkowy – Zdjęcia:  Wieczorek Andrzejkowy 2021

10.03.2020 – Dzień Kobiet – Zdjęcia: Dzień Kobiet 2020

10.02.2020 – Walentynki – Zdjęcia: Walentynki 2020

13.01.2020 – Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – Zdjęcia: Dzień Babci i Dziadka

15.12.2019 – Spotkanie świąteczno-noworoczne – Zdjęcia: Spotkanie św-now KEiR 2019

23.11.2019 – Wieczorek Andrzejkowy – Zdjęcia: Wieczorek Andrzejkowy 2019

12-15.09.2019 – Wycieczka Warmia/Podlasie/Wilno – Zdjęcia:   Wycieczka 12-15.09.2019

08.04.2019 – Śniadanie Wielkanocne – Zdjęcia: Śniadanie Wielkanocne

11.03.2019 – Dzień Kobiet w Klubie EiR – Zdjęcia: Dzień Kobiet 2019

11.02.2019 – Walentynki w Klubie EiR – Zdjęcia: Walentynki 2019

9.12. 2018 – Spotkanie świąteczno-noworoczne – Zdjęcia: Spotkanie św-now KEiR

24.11.2018 – Zabawa andrzejkowa – Zdjęcia: Zabawa andrzejkowa KEiR