Klub Emerytów i Rencistów, jako organizacja pozarządowa, działa przy Sulmierzyckim Domu Kultury od 1 stycznia 2018 roku i należy do niego 70 osób.

Wcześniej, bo od 2003 roku, Klub działał jako Koło Emerytów i Rencistów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie.

Zadaniem klubu jest integracja sulmierzyckiego środowiska seniorów oraz pobudzanie emerytów i rencistów do twórczego działania. Dotychczas zorganizowano spotkania świąteczno-noworoczne, wycieczki turystyczne po okolicy i Polsce, ogniska, wyjazdy do teatru (Kalisz, Wrocław). Emeryci i renciści biorą także czynny udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych i kulturalnych. Członkinie koła dwukrotnie brały udział w organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie konkursie „Senior z inicjatywą”. W przeglądzie tym uczestniczyły koła emerytów i rencistów z kilkunastu wielkopolskich gmin. Każde z nich prezentowało swoją działalność. Sulmierzyckie koło przedstawiło krótką inscenizację teatralną. Poszczególne członkinie przygotowało też domowej roboty nalewki, jedna z pań zaprezentowała drzewo genealogiczne swojej rodzinny, inna – własne robótki ręczne.     

Władze Klubu:
Wanda Januszkiewicz – prezes (tel. 62 722 32 68)
Daniela Kolasińska– zastępca prezesa
Maria Kurzawa – sekretarz
Danuta Wasilewska – skarbnik
Genowefa Dzięcioł – członek

9.12. 2018 – Spotkanie świąteczno-noworoczne – Zdjęcia: Spotkanie św-now KEiR

24.11.2018 – Zabawa andrzejkowa – Zdjęcia: Zabawa andrzejkowa KEiR