Od 29 czerwca 2020 roku Sulmierzycki Dom Kultury rozszerza swoją dostępność w trakcie trwania epidemii COVID -19. Zmiany dotyczą ilości osób przebywających w pomieszczeniach SDK – 1 osoba na 4 m2. I tak, w sali widowiskowej przebywać jednocześnie będzie mogło do 50 osób a w sali muzycznej i kameralnej maksymalnie 13 osób. Od 29 czerwca umożliwiamy spotkania w Sulmierzyckim Domu Kultury członków Klubu Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach.
Instytucja pozostaje nadal zamknięta dla petentów. Sprawy należy załatwiać telefonicznie 62 722 32 59 bądź poprzez adres e-mail: sdk@onet.pl.

W trosce o uczestników zajęć i pracowników wejście do SDK możliwe będzie tylko w maseczkach ochronnych i rękawiczkach. Pozostałe warunki (wprowadzone od 1 czerwca) pozostają bez zmian.

  1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
  2. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
  3. Do odwołania, wstrzymuje się organizację wydarzeń (debat, spotkań, koncertów, eventów plenerowych powyżej 150 osób, przeglądów, targów) z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online. W przypadku złagodzenia obostrzeń stosowanie w tym zakresie wytycznych właściwych dla tej działalności.
  4. Do odwołania Sulmierzycki Dom Kultury jest zamknięty dla petentów. Sprawy należy załatwiać telefonicznie 62 722 32 59 bądź poprzez adres e-mail:sdk@onet.pl.
  5. W Sulmierzyckim Domu Kultury obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwaniu pogotowia ratunkowego.
  6. Od 1 czerwca 2020r. umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu gry na instrumencie dętym i pianinie.
  7. Od 1 czerwca 2020r. umożliwia się prowadzenie zajęć Koła Śpiewaczego „Cecylia” oraz Orkiestry Dętej w grupach kameralnych/sekcjach, przy zachowaniu dystansu przestrzennego – 1 osoba na 10 m2 (tj. w sali muzycznej maks. ilość osób to 5, a w sali widowiskowej to 20 osób).
  8. Od 1 czerwca 2020r. umożliwia się prowadzenie zajęć zespołu muzycznego „LOREM” w pomieszczeniu zespołu na parterze SDK.
  9. Od 6 czerwca 2020r. umożliwia się prowadzenie spotkań Zarządu Klubu Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach. 

Szczegóły udziału w zajęciach chóru, orkiestry i zajęć indywidualnych przekazywać będą dyrygenci zespołów i instruktorzy. Wskazane procedury dotyczące otwarcia SDK w czasie pandemii oparte są na rekomendacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Inspektora Sanitarnego i akceptacji  Organizatora.
Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie nowych zasad.