Wniosek Sulmierzyckiego Domu Kultury pt. „Bo łączy nas kultura” złożony w programie Edukacja Kulturalna otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie dotyczy realizacji zajęć warsztatowych dla różnych grup wiekowych w okresie wrzesień 2024 roku – czerwiec 2025 roku. O szczegółach będziemy informować w odpowiednim czasie.