W tym roku w ramach ferii zimowych odbyły się dwa wyjazdy do kina Helios w Ostrowie Wlkp. na filmy z cyklu „Kino na Temat”. Projekcie filmów pt. „Pies i Robot” oraz „Serce motyla” poprzedzone były prelekcjami. Pierwsza propozycja skierowana była do młodszej widowni z tematem – „Siła prawdziwej przyjaźni” a druga dla młodzieży  – „Wielkie serce, o relacjach które ratują życie”.
Film „Serce motyla” opowiada o pokonywaniu strachu przed innością, o odwadze i przełamywaniu barier. Podkreśla, jak ważne jest poznanie drugiej osoby, zanim zaczniemy ją oceniać. Film porusza wiele wątków jak choroba i niepełnosprawność, przemoc w szkole, relacje między członkami rodziny i rówieśnikami, niepełna rodzina. Pokazuje takie aspekty życia społecznego, z którymi młody człowiek często może się mierzyć we własnym życiu: wykluczenie z grupy rówieśniczej, zmiana miejsca zamieszkania, odejście jednego z rodziców.
Ciekawą wycieczką był także wyjazd do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz na Stadion Arena Tarczyński i do Muzeum WKS Śląsk. W muzeum Zakładu Ossolineum dzieci wzięły udział w lekcji  pt. „Na zielonym obrusie łąk” oraz w warsztatach „Poznajemy ebru – technika zdobienia papieru”.
Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Muzeum WKS Śląsk.
Wycieczki feryjne dofinansowane są ze środków Banku Spółdzielczego w Krotoszynie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych.
Zdjęcia: Ferie 2024