II Sulmierzycki Dzień Seniora uświetnił koncert solistki Operetki Wrocławskiej, Pani Moniki GRUSZCZYŃSKIEJ (akompaniament – Wiktor Szymajda). „Jako organizatorzy obchodów tego dnia, chcemy także aby spotkanie przy filiżance kawy, dobrym cieście i muzyce na najwyższym poziomie, było okazją do rozmów, wspomnień i po prostu do spotkania wśród grona znajomych”- powiedziała dyr SDK Edyta Jachimowska, a Burmistrz Miasta podziękował osobom starszym, szefom organizacji pozarządowych, za działanie na rzecz społeczności lokalnej. Na ręcę Prezes Koła Emerytów i Rencistów, Pani Wandy Januszkiewicz, złożył bukiet białych róż. 

                                           

 

W dwuczęściowym programie, zgromadzona publiczność usłyszała m.in. takie znane arie operetkowe jak: „Księżniczka Czardasza”, „Usta milczą dusza śpiewa”, „Przetańczyć całą noc”, a także znane szlagiery z dawnych lat – „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Bo nie zapomnisz mnie”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Mały książę”. Każdy utwór śpiewany przez sopranistkę wywoływał ogromny aplauz wśród słuchaczy, a wiele znanych melodii śpiewała „cała sala”. 

  

W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Sulmierzyce dr Dariusz Dębicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Orzeszyński, radny Rady Miejskiej Pan Leszek Migaj, Honorowy Obywatel Miasta Sulmierzyce – Pan Tadeusz Lawrenz z małżonką, Prezes KEiRiI Pani Wanda Januszkiewicz,Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej Pani Maria Jędrzejczak-Przyłucka, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Teresa Sosińska, Prezes LKS Sulimirczyk Pan Marian Sosiński, Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Józef Januszkiewicz.

Podczas koncertu degustowano ciasto z lokalnej piekarni Państwa Wieczorków i Justyny Januszkiewicz. Organizatorzy spotkania czyli SDK i Urząd Miejski w Sulmierzycach składają serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu wydarzenia:Pani dyr ZSP Beacie Koprowskiej i uczennicom gimnazjum, Pani Elżbiecie Krenz dyr Muzeum Regionalnego, Rafałowi Wiśniewskiemu -akustyk, Aleksandrze Lis – fotograf 🙂