Zakończył się remont korytarza na parterze Sulmierzyckiego Domu Kultury.

Wniosek na „Remont korytarza Sulmierzyckiego Domu Kultury i wyposażenie go w elementy wystawiennicze” otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14 tys zł. Całkowity koszt zadania to 30 509,00 zł. W ramach zadania na parterze budynku położone zostały płytki oraz zakupiono 4 gabloty wiszące. Jedna z nich przeznaczona jest dla SDK, pozostałe dla chóru, orkiestry i Klubu Emerytów i Rencistów.
„Kulisy kultury” to program, który został ogłoszony po raz pierwszy w tym roku, dzięki któremu lokalne samorządy mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację zadań, polegających na poprawie i rozwoju infrastruktury kulturalnej. Jego celem jest poprawa warunków funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury poprzez realizację zadań remontowych lub inwestycyjnych. Maksymalny poziom dofinansowania, który można uzyskać w ramach programu to 50:50.
Dziękuję za pomoc i wsparcie przy pisaniu wniosku Panu Burmistrzowi Sulmierzyc Dariuszowi Dębickiemu, Pani Sekretarz Miasta Karinie Błaszczyk, Panu Marcinowi Lisowi oraz Radzie Miejskiej za uchwalenie środków finansowych na wkład własny – Edyta Jachimowska