Członkowie Klubu Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach spotkali się w niedzielę 17 grudnia na uroczystym obiedzie świątecznym w Sali Bankietowej. Prezes Klubu Pani Wanda Januszkiewicz przedstawiła roczną działalność organizacji oraz podziękowała sponsorom, osobom i firmom wspierającym działalność Klubu – Burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej, Sulmierzyckiemu Domowi Kultury, księgowemu klubu p. Adamowi Krenzowi, p. Irenie Migaj. Życzenia świąteczne dla członków klubu popłynęły od zaproszonych gości – Burmistrza Sulmierzyc dr Dariusza Dębickiego, Edyty Jachimowskiej Dyrektor Sulmierzyckiego Dom Kultury. Podziękowanie za integrowanie środowiska emerytów i wszelkie inicjatywy skierowane zostało także od członków Klubu dla Pani Wandy Januszkiewicz. Tradycynie już kwiaty otrzymały jubilatki, w tym roku z okazji 80-tych urodzin – p.Mirosława i p. Zdzisława. Były również róże i wspólne śpiewanie „sto lat” dla solenizantek o imieniu Urszula, Małgorzata, Regina, Basia, Bronisława. Biesiadowanie trwało do późnych godzin popołudniowych.