„Officium officio prokuratur”
/Życzliwość wywołuje życzliwość/ 
Podziękowanie do osób i firm, bez których nie udało by się przygotować imprezy – p.o Burmistrz miasta Sulmierzyce i dyrektor SDK dziękują: 🙂 
– Kierownikowi Arkadiuszowi Koprowskiemu i pracownikom ZUK w Sulmierzycach 
– Prezesowi Karolowi Gibasiewiczowi i OSP w Sulmierzycach
– Krzysztofowi Paulińskiemu
– Marianowi Sosińskiemu i Marcinowi Sosińskiemu
– Elżbiecie Krenz – dyr Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach
– wolontariuszom, którzy przeprowadzili DZIEŃ DAWCY: Kamil Łopuszyński, Ewa Ibron, Magdalena Misiak, Zenon Krenz, KIerownik MOPS – Dorota Woźniak, dyr Biblioteki p. Elżbieta Pawlik, Agnieszka Kalak, Ewa Paryas
– osobom, które sprzedawały losy
– Dyr ZSP i S. F. Klonowicza – Beacie Koprowskiej
– Wicedyrektor ZSP i S. F. Klonowicza – Jowicie Koczorowskiej-Ossowskiej
– Sekretarz Miasta – Karinie Błaszczyk
– Beacie Mączak z Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
– Beacie Łopuszyńskiej z Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach
– fotografom: Aleksandrze Lis, Nikodemowi Ibronowi, Adamowi Sikorze
– ORKIESTRZE DĘTEJ działającej przy SDK
– zespołowi LOREM
– Łukaszowi Baranowi
– zespołowi tanecznemu SDK Progressive crew i Progress kids crew – opiekun grupy Filip Hylewicz, a od maja Magda Błaszczyk
– organizatorom wyścigu DZIKI – Kamilowi Łopuszyńskiemu i Zenonowi Krenzowi
– Adamowi Krenz
– Dariuszowi Jagło, TK Music-Tomaszowi Kaczorowskiemu
– pracownikom SDK.