Pomimo pandemii, trudnego czasu dla kultury, my zmieniamy się dla WAS ❗
Czas zamknięcia instytucji wykorzystujemy na poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki obiektu. Nasza sala widowiskowa została wyposażona w nową instalację elektryczną, oświetlenie led, oświetlenie ewakuacyjne. Zamontowaliśmy nową szafę elektryczną, która zastąpi wysłużoną pamiętającą czasy lat 80 – tych skrzynkę elektryczną. Scena wzbogaciła się o nowe profesjonalne oświetlenie. Wykonano także m.in. instalację pod projektor multimedialny oraz instalację sieci LAN (również do projektora). Ściany sali zostały również odmalowane po remoncie. Natomiast na budynku SDK zainstalowano energooszczędne oświetlenie zewnętrzne.
Dziękuję Burmistrzowi Sulmierzyc oraz radnym Rady Miejskiej za uchwalenie środków finansowych na remont, które SDK otrzymał w ramach dotacji na rok 2020. Dziękuję także lokalnej firmie z Sulmierzyc – Instalacje Dawid Gibasiewicz, za sprawne i fachowe wykonanie remontu. Edyta Jachimowska