Remont pokrycia dachu w budynku SDK zakończony! Na podziękowania za pomoc w realizacji inwestycji przyjdzie czas a dzisiaj pokazujemy w pełnej krasie nasz budynek. Remont sfinansowany został ze środków przekazanych przez Radę Miejską w Sulmierzycach oraz z dofinansowania w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Oprócz wymiany pokrycia dachu zostało także wykonane nowe orynnowienie budynku i zainstalowano nową instalację odgromową. Całkowity koszt zadania wyniósł 349 800,00 zł.