Od kilku tygodni w Sulmierzyckim Domu Kultury trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury (przebudowa budynku SDK wraz z wejściami oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych)”. Koszt zadania wynosi 7 727 800,00 zł. Na realizację inwestycji miasto Sulmierzyce pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 525 000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny miasta.
Modernizacja SDK dotyczyć będzie wszystkich pomieszczeń budynku. Termin zakończenia realizacji zadania to 31 sierpnia 2024 roku.