W dniu 27 czerwca 2019 w siedzibie Sulmierzyckiego Domu Kultury, została podpisana umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, na zadanie pn. „Remont pokrycia dachu na budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury”.  Umowa została podpisana z firmą DEKARSTWO-CIESIELSTWO MONIKA SZCZEPANIAK z siedzibą UL.OGRODOWA 11, RACZYCE, 63-730 Odolanów.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn: „Remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury” złożono 5 ofert. Koszt remontu dachu wraz z systemem rynien i instalacją odgromową wyniesie – 349 800,00 zł.  Sulmierzycki Dom Kultury otrzymał  na powyższe zadanie, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Infrastruktura Domów Kultury”. W podpisaniu umowy pomiędzy Sulmierzyckim Domem Kultury a w/w firmą udział wziął Burmistrz Sulmierzyc dr Dariusz Dębicki.