W poniedziałek 27 maja w sali bankietowej odbyło się walne zebranie Klubu Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach. Spotkanie było także okazję do świętowania Dnia Matki oraz złożenia życzeń imieninowych członkiniom klubu – Teresie, Lucynie, Elżbiecie i Helenie. Na akordeonie przygrywał Pan Eugeniusz Kociński. Zarząd Klubu na nową kadencję tworzą: Wanda Januszkiewicz – przewodnicząca oraz Maria Kurzawa, Danuta Kolasińska, Urszula Konieczna i Urszula Kokot. Członkami komisji rewizyjnej zostały Panie – Danuta Kobusińska, Bronisława Wieczorek i Teresa Bąk. Nad prawidłowym przeprowadzeniem walnego zebrania czuwał Pan Adam Krenz, który prowadzi sprawy finansowe klubu.

Zdjęcia: M.K., U.J.