Piątego sierpnia grupa dzieci pojechała na wakacyjną wycieczkę do Rudy Sułowskiej. Uczestnicy eskapady wzięli udział w warsztatach. Na terenie rezerwatu „Stawy Milickie”, ścisłego rezerwatu ptaków wodnych przy pomocy powierzonych lornetek i kart pracy dzieci dokonywały obserwacji ptaków. Grupę poprowadził przewodnik Pan Sławomir, który przedstawił historię „Stawów Milickich”, programy ochrony środowiska obejmujące odwiedzane tereny. Dzieci poznały także miejsca bytowe bobrów. W trakcie warsztatów uczestnicy nabywali również umiejętności rybackie – zarzucali sieć rybacką oraz wędkę. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko z kiełbaskami.

ZDJĘCIA – STAWY MILICKIE