W kwietniu ogłosiliśmy konkurs z okazji przypadającej 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, polegający na wykonaniu pracy plastycznej lub napisanie wiersza. Prace miały nawiązywać do życia i pracy Ojca św. Jana Pawła II. Konkurs odbywał się pod Patronatem Burmistrza Sulmierzyc dr Dariusza Dębickiego.  Celem konkursu było m.in. przypomnienie i wskazanie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II, przypomnienie obrazu życia św. Jana Pawła II, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich.

Jury w składzie Katarzyna Dębicka (nauczycielka języka polskiego), Kamil Łopuszyński (radny Rady Miejskiej), Edyta Jachimowska (dyrektor SDK), Elżbieta Pawlik (dyrektor MBP), Elżbieta Krenz (dyrektor MR), oceniło prace i przyznało następujące miejsca:

Kategoria – wiersz: I miejsce Anna Fornal „WIERSZ O POKOJU”,   II miejsce  Natalia Cholewa „DO PAPIEŻA”

Kategoria – praca plastyczna, dzieci: I miejsce KAROLINA CHOLEWA, II miejsce DARIA WĄS, III miejsce JULIA KOŁODZIEJ.

Kategoria – praca plastyczna, osoby dorosłe: I miejsce KATARZYNA WĄS

Gratulujemy laureatom!

Nagrody książkowe wręczone zostaną laureatom w możliwie najbliższym i najbezpieczniejszym terminie (po ustabilizowaniu się sytuacji w związku z epidemią koronawirusa).