ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU !!!

 

W dniu 21 maja 2012 roku w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Okno Południowej Wielkopolski” z osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów został złożony wniosek o dofinansowanie na „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy Sulmierzyckim Domu Kultury”.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów, propagowanie twórczości kulturalnej
i artystycznej wśród społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim: stworzenie warunków rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu poprzez zakup instrumentów
i akcesoriów muzycznych.

 

Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano w dniu 12 marca 2013 roku
w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, a realizacja zadania została zakończona w miesiącu lipcu 2013 r.

Wartość całego projektu wyniosła 33 049,04 zł, z czego kwota dofinansowania, którą Sulmierzycki Dom Kultury otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi 21 495,31 zł,.