WYNIKI KONKURSU na „Najpiękniejszą Gwiazdę Betelejmską”
I miejsce – Maksymilian Młynarczyk,
II miejsce – Daria Wąs,
III miejsce – Roksana Jaworska,
IV miejsce (wyróżnienie) – Julia i Emilia Kruchowskie
Ocenie jury podlegało 16 prac. Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Pani Elżbiety Pawlik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach, a w jej skład weszli sponsorzy nagród oraz Elżbieta Krenz dyrektor Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe: radiomagnetofon i radiobudzik zakupione ze środków SDK oraz 2 tablety ufundowane przez radnych Rady Miejskiej w Sulmierzycach: Agnieszkę Gibasiewicz, Agnieszkę Kalak, Anetę Kurzawę, Kamila Łopuszyńskiego, Adama Krenza. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali gry planszowe.
Dyrektor SDK Edyta Jachimowska, po wręczeniu nagród obiecała, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej nagród rzeczowych, bo z roku na rok gwiazdy są coraz piękniejsze.  

Zdjęcia: Agnieszka Sójka-Buta – Konkurs na Gwiazdę B. 2020