W czwartek, 31 października odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanego dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury. Na spotkanie zaproszone zostały osoby, które na każdym etapie realizacji inwestycji pomagały dyrektor SDK. Poświęcenia dachu dokonał ksiądz prałat, proboszcz parafii Jan Wolniak. Druga część uroczystości odbyła się w sali kameralnej SDK. Dyrektor SDK Edyta Jachimowska dziękowała za pomoc w zrealizowaniu remontu następującym gościom:
– Burmistrzowi Sulmierzyc dr Dariuszowi Dębickiemu
– Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie
– Radzie Miejskiej w Sulmierzycach
– Skarbnik Miasta Pani Urszuli Juraszyk
– Panu Piotrowi Szubertowi
– Komisji Przetargowej w składzie: Elżbieta Pawlik, Piotr Szubert, Lucyna Lewińska-Podziomek
– Wykonawcy dachu – Monika Szczepaniak Dekarstwo-Ciesielstwo Raczyce, kierownikowi budowy – Tomasz Jurek i inspektorowi nadzorującemu remont – Grzegorz Kaszkowiak
– współpracownikom i lokalnym mediom.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Sulmierzyc dziękował również wszystkim zaangażowanym w realizację zadania, w szczególności dyrektor SDK Edycie Jachimowskiej i złożył deklarację dalszego wspierania finansowego remontów poszczególnych pomieszczeń w budynku.
Słowa podziękowania dla dyrektor SDK skierowali również w imieniu Rady Miejskiej przewodniczący rajców Adam Orzeszyński wraz z wiceprzewodniczącą Agnieszce Gibasiewicz i również w imieniu rady zadeklarowali dalsze wsparcie finansowe dla działań w celu poprawy estetyki i funkcjonalności Sulmierzyckiego Domu Kultury. 

Remont sfinansowany został ze środków przekazanych przez Radę Miejską w Sulmierzycach oraz z dofinansowania w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Oprócz wymiany pokrycia dachu zostało także wykonane nowe orynnowienie budynku i zainstalowano nową instalację odgromową. Całkowity koszt zadania wyniósł 349 800,00 zł.

Zdjęcia – https://krotoszyn.naszemiasto.pl/odebranie-dachu-w-sulmierzyckim-domu-kultury-zdjecia/ga/c1-7409194/zd/48029956