Informujemy, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 115 tys zł na zadanie „Remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury”. Oprócz wymiany pokrycia dachu zostanie także wykonane nowe orynnowienie budynku i zainstalowana zostanie nowa instalacja odgromowa.