Sulmierzycki Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na zadanie „Remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury”. Środki finansowe pochodzą z programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota przyznanej dotacji to 115 tys zł.