Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż od 21 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice – jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków. 

 

W związku z powyższym od dnia 21 maja wracamy do zajęć Koła Śpiewaczego „Cecylia” oraz orkiestry dętej. Przypominamy, iż w budynku SDK obowiązuje dalej nakaz zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem czynnego uczestnictwa w zajęciach) oraz dezynfekcji rąk.