Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja pozwala na organizację imprez w plenerze na większą ilość osób (do 250 osób niezaszczepionych, pozostałe osoby bez limitu- zaszczepione) jednakże dalej jest zakaz konsumpcji i spożywania napojów podczas ich trwania. Natomiast w naszej sali widowiskowej mogą odbywać się imprezy z zachowaniem zasady 1 osoba na 15m2, bez konsumpcji i spożywania napojów.